แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Ceiling Dehumidifier SS320 – 160 Liter/Day 

฿54,600เครื่อง
เครื่องลดความชื้นแบบติดตั้งบนเพดาน,เครื่องลดความชื้นแบบไร้ถังเก็บอากาศ เหมาะสำหรับ โรงแรม ห้องพักอาศัย ห้องนอน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานอุตสหกรรม ระดับของเสียงขณะเครื่องทำงานระหว่าง  ระดับเสียงเดียวกับระบบปรับอากาศในห้องนอนเท่านั้นเอง ตัวเครื่องติดตั้งแขวนใต้เพดาน หรือฝังใต้เพดานได้สวยงาม
   

ProGuard Defender DXB-Mini | Innovative Solutions

฿24,000เครื่อง
ProGuard ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมปลูกสร้างที่มีความหนาแน่นสูงและความชื้นสูง เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อราด้วยกระบวนการการออกซิเดชันแบบฟอโตคาตาลิติกใช้พลังงานแสง UV และสารเร่งที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อแปลงความชื้นในอากาศเป็น H2O2 ฆ่าเชื้อราถึง 99.9% กำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวและเปลี่ยนอากาศให้บริสุทธ์
   

ProGuard Defender DXB-100 | Innovative Solutions

฿45,000เครื่อง
ProGuard ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมปลูกสร้างที่มีความหนาแน่นสูงและความชื้นสูง เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อราด้วยกระบวนการการออกซิเดชันแบบฟอโตคาตาลิติกใช้พลังงานแสง UV และสารเร่งที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อแปลงความชื้นในอากาศเป็น H2O2 ฆ่าเชื้อราถึง 99.9% กำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวและเปลี่ยนอากาศให้บริสุทธ์
   

Vertical Flow Fan 380 V

฿15,360เครื่อง
พัดลมกวนอากาศที่ติดตั้งง่ายและมีคุณภาพที่ดี ขอนำเสนอพัดลมที่ไม่ใช่แบรนด์ Multifan แต่คัดสรรมาแล้วสำหรับนักปลูกโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เนื่องจากความสามารถในการไหลเวียนของอากาศที่สม่ำเสมอ พัดลมระบายอากาศแนวตั้งจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อสร้างการไหลเวียนของอากาศคงที่ในระดับสัตว์และพืช พัดลมนี้ยังผสมอากาศอุ่นจากสันอาคารเข้ากับอากาศด้านล่างที่เย็น ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อน
   

Ceiling Mounted Dehumidifie รุ่น DJDD-503E

฿28,900เครื่อง
เครื่องลดความชื้นแบบติดตั้งบนเพดาน,เครื่องลดความชื้นแบบไร้ถังเก็บอากาศ เหมาะสำหรับ โรงแรม ห้องพักอาศัย ห้องนอน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานอุตสหกรรม ระดับของเสียงขณะเครื่องทำงานระหว่าง 40-45 dB ตามขนาดรุ่น ซึ่งเป็นระดับเสียงเดียวกับระบบปรับอากาศในห้องนอนเท่านั้นเอง ตัวเครื่องติดตั้งแขวนใต้เพดาน หรือฝังใต้เพดานได้สวยงาม
   

LED Light Clone 18 W | Nobel

฿2,890ดวง
ไฟปลูกต้นไม้ไฟชำกิ่ง 1 บาร์ (1 กล่อง 2 ดวง)

CO2 Regulator | Proleaf

฿3,900
เกจ์ปรับแรงดันซีโอทู (CO2 regulator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ใช้ในการเติมก๊าซในถังแก๊สหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่นถังเบียร์หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ใช้ CO2 เป็นส่วนผสมในกระบวนการการผลิต.

CO2 Controller | Proleaf

฿11,000
Co2 Controller (คอนโทรลเลอร์ซีโอทู) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่ต้องการ. เครื่องควบคุมซีโอทูช่วยในการควบคุมปริมาณ CO2 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายที่กำหนด.

Pulse Pro

฿19,900เครื่อง
PULSE PRO เครื่องวัดค่าสภาพแวดล้อมในห้องปลูก Temperature : อุณหภูมิในห้องปลูก Humidity : บอกความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น VPD : บอกสถานะภาวะขาดดุลแรงดันไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต Light : ตรวจจับสถานะของไฟ เปิด/ปิด Co2 : ระดับ PPM ในอากาศ เพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของพืช PAR / DLI : ปรับความเข้มของแสงที่พืชของคุณได้รับให้เหมาะสมที่สุด Dew Point : รักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเชื้อราและการควบแน่น Spectrum : บอกสเปคตรัมของแสง PPFD : ความเข้มของแสงในพื้นที่นั้นๆ

Pulse One

฿8,000เครื่อง
Pulse One เครื่องวัดค่าสภาพแวดล้อมในห้องปลูก Humidity : บอกความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น VPD : บอกสถานะภาวะขาดดุลแรงดันไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต Light : ตรวจจับสถานะของไฟ เปิด/ปิด Dew Point : รักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเชื้อราและการควบแน