CO2 Regulator | Proleaf

฿3,900
เกจ์ปรับแรงดันซีโอทู (CO2 regulator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ใช้ในการเติมก๊าซในถังแก๊สหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่นถังเบียร์หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ใช้ CO2 เป็นส่วนผสมในกระบวนการการผลิต.

CO2 Controller | Proleaf

฿11,000
Co2 Controller (คอนโทรลเลอร์ซีโอทู) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่ต้องการ. เครื่องควบคุมซีโอทูช่วยในการควบคุมปริมาณ CO2 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายที่กำหนด.